Bahagian Sumber Manusia (BSM)
 
UNIT REKOD DAN PERSARAAN
 

Apakah syarat dan bilakah pencen akan mula dibayar sekiranya staf hendak bersara lebih awal?

Staf boleh membuat permohonan secara bertulis dgn sokongan Ketua PTj untuk bersara pilihan tertakluk memenuhi syarat perkhidmatan telah melebihi 10 tahun dan berumur 40 tahun.

Pencen akan mula dibayar pada umur 55 tahun bagi lantikan kerajaan selepas 12 April 1991. Bagi lantikan sebelum 12 April 1991, pencen dibayar pada umur 45 tahun bagi perempuan dan 50 tahun bagi lelaki.

Manakala ganjaran akan dibayar mulai daripada tarikh persaraan.

Apakah syarat-syarat bagi seseorang pegawai memohon kenaikan pangkat?

Merujuk kepada Panduan Pengurusan Pemangkuan Dan Kenaikan Pangkat Dalam Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/2010, syarat umum yang perlu dipenuhi adalah seperti berikut:

 1. Telah disahkan dalam perkhidmatan;
 2. Mencapai tahap prestasi purata 80% bagi 3 tahun terkini;
 3. Diperakukan oleh Ketua Jabatan;
 4. Bebas dari hukuman tatatertib;
 5. Telah mengisytiharkan harta;
 6. Lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM);
 7. Bebas daripada disenaraikan sebagai peminjam pendidikan tegar dari institusi pinjaman pendidikan;
 8. Tidak mengalami keterhutangan kewangan yang serius;
 9. Lulus tapisan keselamatan; dan

Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pemilih dan Universiti.

 

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi:

anij    Ani Binti Jaffri
Penolong Pegawai Tadbir (N29)
phone 06-62701938
email logo aniAlamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

UNIT PRESTASI & KEMAJUAN KERJAYA
   
1.   

Berapakah tempoh minimum staf yang layak dinilai bagi tujuan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LPPT)?

Tempoh penyeliaan minimum bagi tujuan penilaian prestasi ialah 3 bulan.

   
2.

Berapakan markah minimum LPPT bagi tujuan penganugerahan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)?

Berdasarkan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2002 – Garis Panduan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anggota Perkhidmatan Awam, pihak Universiti telah memutuskan bahawa markah penilaian prestasi bagi staf yang layak ialah sebanyak 85% dan ke atas.

   
3.

Apakah maksud Pegawai Berprestasi Rendah dalam pelaksanaan Dasar Pemisah?

Pegawai Berprestasi Rendah dalam pelaksanaan Dasar Pemisah bermaksud:

 1. markah penilaian prestasi tahunan kurang daripada 60%; dan
 2. pencapaian KPI di bawah sasaran.
 
Bahagian Sumber Manusia (BSM)
 

Apakah syarat dan bilakah pencen akan mula dibayar sekiranya staf hendak bersara lebih awal?

Staf boleh membuat permohonan secara bertulis dgn sokongan Ketua PTj untuk bersara pilihan tertakluk memenuhi syarat perkhidmatan telah melebihi 10 tahun dan berumur 40 tahun.

Pencen akan mula dibayar pada umur 55 tahun bagi lantikan kerajaan selepas 12 April 1991. Bagi lantikan sebelum 12 April 1991, pencen dibayar pada umur 45 tahun bagi perempuan dan 50 tahun bagi lelaki.

Manakala ganjaran akan dibayar mulai daripada tarikh persaraan.

Apakah syarat-syarat bagi seseorang pegawai memohon kenaikan pangkat?

Merujuk kepada Panduan Pengurusan Pemangkuan Dan Kenaikan Pangkat Dalam Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/2010, syarat umum yang perlu dipenuhi adalah seperti berikut:

 1. Telah disahkan dalam perkhidmatan;
 2. Mencapai tahap prestasi purata 80% bagi 3 tahun terkini;
 3. Diperakukan oleh Ketua Jabatan;
 4. Bebas dari hukuman tatatertib;
 5. Telah mengisytiharkan harta;
 6. Lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM);
 7. Bebas daripada disenaraikan sebagai peminjam pendidikan tegar dari institusi pinjaman pendidikan;
 8. Tidak mengalami keterhutangan kewangan yang serius;
 9. Lulus tapisan keselamatan; dan

Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pemilih dan Universiti.

 

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi:

suhada   Norsuhada Binti Mansor
Penolong Pendaftar (N41)
phone 06-2702789
email logo norsuhadaAlamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

 UNIT PSIKOLOGI & KAUNSELING
   
1.   

Apa itu kaunseling?

Kaunseling adalah satu proses interaksi bermatlamat yang melibatkan seorang kaunselor terlatih dan klien dengan menggunakan teori, modul, intervensi serta pendekatan psikologi ke arah perkembangan positif klien.       

   
2.

Adakah setiap isu/ permasalahan yang saya kongsikan dalam sesi kaunseling akan direkodkan dalam buku perkhidmatan?

Segala perbincangan di dalam sesi kaunseling tidak akan direkod di dalam Buku Rekod Perkhidmatan tetapi hanya akan direkod di dalam Rekod Kaunseling Staf dan ianya hanyalah untuk kegunaan dan rujukan kaunselor dan klien berkenaan sahaja.

   
3.

Siapakah yang boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling di Bahagian Kesejahteraan Personel ini?

Perkhidmatan kaunseling di Bahagian Kesejahteraan Personel adalah terbuka kepada semua Staf UTeM sama ada sukarela mahupun dirujuk. Perkhidmatan kaunseling yang disediakan merangkumi apa jua isu terutama isu kerjaya, keluarga, perkahwinan, kewangan, peribadi dan sebagainya.

 

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi:

hazrule   Muhammad Hazrul Bin Md Esa
Pegawai Psikologi Kanan (S44)
phone 06-2701915 
email logoAlamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Pekeliling DokumenISO KalendarLatihan MuatTurunBorang Perlembagaan tenaga
Pekeliling Dokumen ISO Kalendar Latihan Muat Turun Borang Borang Maklum Balas
Info Tenaga

web kik

Kumpulan Inovatif dan Kreatif

web cpd

Program Pembangunan Profesional Berterusan / Continuous Professional Development

 

wen ebook

Koleksi eBook
Pejabat Pendaftar

Save

Save

Save

web star

Kelab Staf
Pejabat Pendaftar

Save

Save

Save

Save

web 5s

eBuletin TERAS
Pejabat Pendaftar