1.    Selain daripada penambahbaikan pengiraan aktiviti CPD 2015, pada 2016 pihak Universiti telah bersetuju mata CPD dikira berdasarkan gandaan dua mata bagi setiap komponen yang dikeluarkan melalui Surat Pekeliling Pentadbiran bil 2/2016 Pekeliling Penagguhan Penguatkuasaan Dasar Berkursus Tujuh Hari Setahun Bagi Anggota Perhidmatan Awam UTeM selaras dengan Surat Edaran Perkhidmatan berkaitan Penangguhan Penguatkuasaan Pelaksanaan Dasar Berkursus Tujuh Hari Setahun Bagi Anggota Perhidmatan Awam yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA).
     
2. Pengiraan gandaan dua mata CPD melibatkan semua aktiviti yang terkandung dalam bahagian-bahagian CPD iaitu Kursus, Perkongsian Ilmu dan Jawatankuasa / Sukan/ Bakat bagi Kumpulan Pengurusan & Profesional (Pentadbir dan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana, Gred 1- 54 dan Kumpulan Pengurusan Tertinggi – Jawatan Gred Khas (VU dan VK) seperti di bawah.

 

 

PENGIRAAN MATA CONTINOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD)

BAGI KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (PENTADBIR & AKADEMIK) DAN KUMPULAN PELAKSANA

GRED 1 – 54

(BERMULA 1 JANUARI 2016)

 
PERKARA AKTIVITI MATA CPD SEDIA ADA

MATA CPD

(BERMULA 1 JAN 2016)

LATIHAN Kursus (Umum & Khusus)
 1. Kursus Jangka Panjang

(pengajian lanjutan - > 12 bulan)

atau

24 mata 12 mata
 1. Kursus Jangka Sederhana

(3 bulan < dan <12 bulan)

atau

 1. Kursus Jangka Pendek (≤ 3 bulan)
Pengembangan Ilmu & Kemahiran
 1. Perkongsian Ilmu
10 mata 5 mata
 1. Pembelajaran Berasaskan Kerja
  1. Inovatif / Kreatif
 
Kegiatan Di Luar Tugas Rasmi
 1. Bengkel Kerja
8 mata 4 mata
 1. Khidmat Kepakaran
 2. Jawatankuasa/ Sukan/ Bakat
 
JUMLAH 42 MATA 21 MATA
 
 

PENGIRAAN MATA CONTINOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD)

BAGI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI – JAWATAN GRED KHAS (VK)

(BERMULA 1 JANUARI 2016)

 
PERKARA AKTIVITI MATA CPD SEDIA ADA

MATA CPD

(BERMULA 1 JAN 2016)

LATIHAN Kursus (Umum & Khusus)
 1. Kursus Jangka Panjang (pengajian lanjutan - >12 bulan)
atau
10 mata 5 mata
 1. Kursus Jangka Sederhana

(3 bulan < dan <12 bulan)

atau

 1. Kursus Jangka Pendek
(≤ 3 bulan)
Pengembangan Ilmu & Kemahiran
 1. Perkongsian Ilmu
10 mata 5 mata
 1. Pembelajaran Berasaskan Kerja
  1. Inovatif / Kreatif
 
Kegiatan Di Luar Tugas Rasmi
 1. Bengkel Kerja
- -
 1. Khidmat Kepakaran
 2. Jawatankuasa/ Sukan/ Bakat
 
JUMLAH 20 MATA 10 MATA
 

Perbandingan yang dibuat di antara tahun 2010, 2011, 2012, 2013 2014, 2015, 2016 dan 2017 menunjukkan peningkatan peratus pencapaian staf yang memenuhi 42 mata CPD yang ditetapkan iaitu 28.93% (2010), 46.10% (2011), 50.6% (2012), 54.9% (2013), 63% (2014) , 66% (2015), 86% (2016) dan 89% (2017).

 

           chat1

 
Pekeliling DokumenISO KalendarLatihan MuatTurunBorang Perlembagaan tenaga
Pekeliling Dokumen ISO Kalendar Latihan Muat Turun Borang Borang Maklum Balas
Info Tenaga

web kik

Kumpulan Inovatif dan Kreatif

web cpd

Program Pembangunan Profesional Berterusan / Continuous Professional Development

 

wen ebook

Koleksi eBook
Pejabat Pendaftar

Save

Save

Save

web star

Kelab Staf
Pejabat Pendaftar

Save

Save

Save

Save

web 5s

eBuletin TERAS
Pejabat Pendaftar