Penambahbaikan CPD

1.    Selaras dengan tempoh beberapa tahun pelaksanaan CPD, Mesyuarat   Panel Pembangunan Sumber Manusi Bil. 3/2015 yang bersidang pada 8 Jun 2015 telah bersetuju dengan penambahbaikan program Pembangunan Profesional Berterusan (CPD).
   
2.

Penambahbaikan program CPD melibatkan aktiviti Kursus Jangka Panjang, Kursus Jangka Pendek, Perkongsian Ilmu dan Jawtankuasa / Sukan / Bakat.

   
3.

Pelaksanaan penambahbaikan CPD telah dimaklumkan kepada staf melalui Surat Edaran Pentadbiran Bilangan 20 Tahun 2015 seperti berikut:-

 

PERKARA AKTIVITI MATA CPD DIKIRA KAEDAH SEDIA ADA PENAMBAHBAIKAN
Latihan

Kursus

(Umum & Khusus)

 1. Kursus Jangka Panjang (pengajian lanjutan) atau

24

Staf balik dari pengajian lanjutan perlu laksanakan sesi pembentangan untuk dapatkan mata CPD

Staf tidak perlu buat sesi pembentangan. Mata CPD diberikan setelah diluluskan oleh Senat IPT berkenaan.

Tarikh akhir tuntutan mata CDP adalah 6 bulan dari   tarikh akhir sijil dikemukan kepada Universiti atau tarikh lapor diri.

 1. Kursus Jangka Sederhana (3>12 bulan) atau
- -
 1. Kursus Jangka Pendek (< 3 bulan)
Staf yang mengahadiri Koloqium/Simposium/Seminar/Persidangan/Konvensyen maksimum mata CPD yang dikira adalah 6 mata Seminar / Kolokium / Persidangan / Konvensyen mata CPD 6 dipinda kepada minimum 6 dan maksimum 12.
Pengembangan Ilmu & Kemahiran
 1. Perkongsian Ilmu
10 Maksimum mata CPD bagi aktiviti perhimpunan atau tazkirah diperingkat PTj ialah 3 mata. Maksimum mata CPD bagi aktiviti perhimpunan atau tazkirah diperingkat PTj dipinda dari 3 mata kepada 5 mata.
 1. Pembelajaran Berasaskan Kerja
- -
 1. Inovatif / Kreatif
- -
Kegiatan Di Luar Tugas Rasmi
 1. Bengkel Kerja
8 - -
 1. Khidmat Kepakaran
- -
 1. Jawatankuasa/ Sukan/ Bakat
 2. Perlawanan persahabatan tidak diambil kira untuk pemberian matan CPD
 

Penglibatan staf di dalam sukan / perlawanan persahabatan dengan NGO atau agensi luar diambil kira iaitu 1 mata CPD diberikan kepada staf yang menyertainya.

     
 1. .Kaedah sedia ada bagi pemberian mata CPD untuk Program-program anjuran peringkat PTj adalah tertakluk kepada kriteria berikut :-
 1. Program yang dianjurkan bertaraf peringkat Negeri /       Kebangsaan / Antarabangsa.
 2. .Peyertaan melibatkan agensi/ pihak luar (selain dari UTeM).
 3. Tempoh program sekurang-kurangnya satu (1) hari.

Jawatankuasa bagi program-program anjuran PTj diberikan mata CPD tidak tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan sebelum ini dan tertakluk kepada 4 program utama PTj sahaja.

Perlu mengisi borang CPD Program Anjuran PTJ dan mendapat perakuan daripada Penyelaras CPD UTeM.

JUMLAH MATA CPD 42    
Pekeliling DokumenISO KalendarLatihan MuatTurunBorang Perlembagaan tenaga
Pekeliling Dokumen ISO Kalendar Latihan Muat Turun Borang Borang Maklum Balas
Info Tenaga

web kik

Kumpulan Inovatif dan Kreatif

web cpd

Program Pembangunan Profesional Berterusan / Continuous Professional Development

 

wen ebook

Koleksi eBook
Pejabat Pendaftar

Save

Save

Save

web star

Kelab Staf
Pejabat Pendaftar

Save

Save

Save

Save

web 5s

eBuletin TERAS
Pejabat Pendaftar