JAWATANKUASA TERTINGGI MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ)

Bil.

Nama

Jawatan

 

1

YBhg. Profesor Datuk Wira Dr. Raha Abdul Rahman

Naib Canselor

Pengerusi

2

 

Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)                                        

Wakil Pengurusan

3

YBhg. Profesor Dr. Zulkifilie bin Ibrahim

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

Wakil Pengurusan

4

YBhg. Profesor Madya Dr. Nurulfajar bin Abd Manap

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)

Wakil Pengurusan

 

5

 
YBhg. Profesor Madya Ir. Dr. Md Nazri bin Othman Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) 

Wakil Pengurusan

 
6

Y.Bhg Profesor Madya Ts. Mohd Rahimi bin Yusoff

Penolong Naib Canselor (Pembangunan & Pengurusan Fasiliti)

Wakil Pengurusan

7

Encik Masdzarif bin Mahat

Ketua Pegawai Operasi

Wakil Pengurusan

8

Encik Khairul bin Taib

Bendahari

Wakil Pengurusan

9

YBhg. Datuk Azhar bin Mohamed

Penasihat Undang-Undang

Wakil Pengurusan

10 Profesor Dr. Badrul Hisham bin Ahmad Penyelaras, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Presiden
Persatuan Pegawai Akademik Universiti (UTeMASA)

11

Profesor Madya Mohd Ariff bin Mat Hanafiah

Prof. Madya, Fakulti Teknologi Kejuruteraan

Timbalan Presiden
Persatuan Pegawai Akademik Universiti (UTeMASA)

12

Ts. Dr. Aliza binti Che Amran

Pensyarah Kanan, Fakulti Teknologi Kejuruteraan

Setiausaha
Persatuan Pegawai Akademik Universiti (UTeMASA)

13

Ts. Dr. Ruziah binti Ali

Pegawai Penerbitan Kanan, Penerbit Universiti

Presiden
Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas UTeM (PRAKTIS)

14

Encik Mohd Razif bin Dzulkipli

Pustakawan, Perpustakaan Laman Hikmah

Timbalan Presiden
Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas UTeM (PRAKTIS)

15

Dr. Shahaneen binti Johari

Pegawai Perubatan, Pusat Kesihatan

Setiausaha Kehormat
Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas UTeM (PRAKTIS)

16

Tc. Mohd Mohidden bin Mansor

Penolong Jurutera, Fakulti Teknologi Kejuruteraan

Presiden
Kesatuan Kakitangan Am UTeM (KEKUTeM)

17

 

Encik Rohaili bin Ramli

 

Juruteknik Komputer Kanan, Pusat Perkhidmatan Pengetahuan dan Komunikasi

Naib Presiden
Kakitangan Am UTeM (KEKUTEM)

 

18

Encik Azlan bin Ahmad

Penolong Jurutera, Pejabat Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSHA)

Setiausaha Kehormat
Kesatuan Kakitangan Am UTeM (KEKUTeM)

19

Puan Siti Norani binti Dolah

Timbalan Pendaftar

Setiausaha MBJ

20

Puan Zulaikha binti Md Radzai

Penolong Pendaftar

Sekretariat MBJ

Pekeliling DokumenISO KalendarLatihan MuatTurunBorang Perlembagaan
Pekeliling Dokumen ISO Kalendar Latihan Muat Turun Borang Borang Maklum Balas

web kik

Kumpulan Inovatif dan Kreatif

web cpd

Program Pembangunan Profesional Berterusan / Continuous Professional Development

web mbj

Majlis Bersama Jabatan

Save

Save

Save

wen ebook

Koleksi eBook
Pejabat Pendaftar

Save

Save

Save

web star

Kelab Staf
Pejabat Pendaftar

Save

Save

Save

Save

web 5s

eBuletin TERAS
Pejabat Pendaftar