CPD IMPROVEMENTS

1.    After several years of CPD implementation, The Human Resource Development Panel (Meeting No. 3/2015- convened on 8 June 2015) has agreed to improve the Continuing Professional Development (CPD) programme.
2. The improvement of the CPD programme involves long-term course activities, short-term courses, knowledge -sharing and  Services / Sports / Talent.
3.
The improved CPD implementation has been announced  To UTeM staff via Administrative Circulation Letter No. 20 of   2015 as follows:-

 

PERKARA AKTIVITI MATA CPD DIKIRA KAEDAH SEDIA ADA PENAMBAHBAIKAN
Latihan

Kursus

(Umum & Khusus)

 1. Kursus Jangka Panjang (pengajian lanjutan) atau

24

Staf balik dari pengajian lanjutan perlu laksanakan sesi pembentangan untuk dapatkan mata CPD

Staf tidak perlu buat sesi pembentangan. Mata CPD diberikan setelah diluluskan oleh Senat IPT berkenaan.

Tarikh akhir tuntutan mata CDP adalah 6 bulan dari   tarikh akhir sijil dikemukan kepada Universiti atau tarikh lapor diri.

 1. Kursus Jangka Sederhana (3>12 bulan) atau
- -
 1. Kursus Jangka Pendek (< 3 bulan)
Staf yang mengahadiri Koloqium/Simposium/Seminar/Persidangan/Konvensyen maksimum mata CPD yang dikira adalah 6 mata Seminar / Kolokium / Persidangan / Konvensyen mata CPD 6 dipinda kepada minimum 6 dan maksimum 12.
Pengembangan Ilmu & Kemahiran
 1. Perkongsian Ilmu
10 Maksimum mata CPD bagi aktiviti perhimpunan atau tazkirah diperingkat PTj ialah 3 mata. Maksimum mata CPD bagi aktiviti perhimpunan atau tazkirah diperingkat PTj dipinda dari 3 mata kepada 5 mata.
 1. Pembelajaran Berasaskan Kerja
- -
 1. Inovatif / Kreatif
- -
Kegiatan Di Luar Tugas Rasmi
 1. Bengkel Kerja
8 - -
 1. Khidmat Kepakaran
- -
 1. Jawatankuasa/ Sukan/ Bakat
 2. Perlawanan persahabatan tidak diambil kira untuk pemberian matan CPD
 

Penglibatan staf di dalam sukan / perlawanan persahabatan dengan NGO atau agensi luar diambil kira iaitu 1 mata CPD diberikan kepada staf yang menyertainya.

     
 1. .Kaedah sedia ada bagi pemberian mata CPD untuk Program-program anjuran peringkat PTj adalah tertakluk kepada kriteria berikut :-
 1. Program yang dianjurkan bertaraf peringkat Negeri /       Kebangsaan / Antarabangsa.
 2. .Peyertaan melibatkan agensi/ pihak luar (selain dari UTeM).
 3. Tempoh program sekurang-kurangnya satu (1) hari.

Jawatankuasa bagi program-program anjuran PTj diberikan mata CPD tidak tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan sebelum ini dan tertakluk kepada 4 program utama PTj sahaja.

Perlu mengisi borang CPD Program Anjuran PTJ dan mendapat perakuan daripada Penyelaras CPD UTeM.

JUMLAH MATA CPD 42    
Pekeliling DokumenISO KalendarLatihan MuatTurunBorang Perlembagaan tenaga
Circulars ISO Documents Training Calendar Download Form Feedback Forms

"Info Tenaga"

web kik

Innovative and Creative Group

web cpd

Continuous Professional Development Programmes

web mbj

The Joint Departmental Council (MBJ) Meeting

wen ebook

The Registrar's Office eBook Collection

web star

The Registrar's Office Staff Club

web 5s

The Registrar's Office eBulletin "TERAS"